queue_play_next

Weryfikacja funkcjonowania rozwiązań technicznych i organizacyjnych

Audyt zgodności z obowiązującymi przepisami

Audyt obejmuje kontrolę spójności oraz zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych. Efektem audytu jest raport pokontrolny wraz z zaleceniami.

Zakres audytu:

Sprawdzenie zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych danych osobowych.

Weryfikacja dokumentacji ochronie danych osobowych (polityka bezpieczeństwa wraz z dokumentami szczegółowymi i procedurami), pod kątem aktualności, kompletności oraz poprawności merytorycznej, a także zgodności z obowiązującym prawem i standardami.

Sprawdzenie, w jakim stopniu pracownicy przestrzegają istniejących w firmie regulacji dotyczących bezpieczeństwa informacji.

Audyt podwykonawcy

Audyt obejmuje sprawdzenie Firmy-Podwykonawcy pod kątem spełniania wymagań stawianych przez Zleceniodawcę odnośnie bezpieczeństwa powierzonych danych. Efektem audytu jest rekomendacja pozytywna lub lista niedociągnięć, których usunięcie jest niezbędne do zachowania wymaganego poziomu bezpieczeństwa.

Zakres audytu:

Sprawdzenie stanu zabezpieczeń pod kątem bezpieczeństwa przechowywania i przetwarzania powierzonych danych.

Weryfikacja dokumentacji ochronie danych osobowych (polityka bezpieczeństwa wraz z dokumentami szczegółowymi i procedurami), pod kątem aktualności, kompletności oraz poprawności merytorycznej, a także zgodności z obowiązującym prawem i standardami.

Sprawdzenie, czy Podwykonawca spełnia wszystkie zalecenia i standardy wymagane przez Zleceniodawcę.

Skontaktuj się z naszym doradcą

Przygotujemy indywidualną wycenę.
Udzielimy fachowej porady.

tel. +48 508 541 914

Patrycja Powroziewicz-Wrona

Inspektor Ochrony Danych

Krzysztof Wrona

Konsultant ds. bezpieczeństwa informacji

Oferujemy również:

Outsourcing IOD
Wyręczymy Cię w obowiązkach Inspektora Ochrony Danych.
Sprawdź
Dokumentację ODO
Przygotujemy Politykę bezpieczeństwa i inne wymagane dokumenty.
Sprawdź
Szkolenia
Przeprowadzimy szkolenie z ochrony danych osobowych dla Twoich pracowników.
Sprawdź
Menu

Sprawdź czy Twoja firma powinna mieć wdrożony System ochrony danych osobowych.

Odpowiedź na kilka krótkich pytań, dowiesz się czy musisz spełnić wymagania wynikające z zapisów Ustawy o ochronie danych osobowych.