library_books

Platforma szkoleniowa online

Szkolenia online w każdym miejscu i w dowolnym czasie

Dla wszystkich firm i instytucji, które przetwarzają dane osobowe, uruchomiliśmy platformę szkoleń online.

Oferowane szkolenia:

Ochrona danych osobowych

Funkcja Inspektora Ochrony Danych

Celem szkoleń jest podniesienie świadomości pracowników w zakresie ochrony danych oraz zwiększenie bezpieczeństwa danych osobowych w miejscu pracy.

Szkolenia odbywają się w sposób elektroniczny a każdy użytkownik wykonuje je indywidualnie.

Ochrona Danych Osobowych

Szkolenia dedykowane są pracownikom i właścicielom instytucji, które przetwarzają dane osobowe, m. in. pracownikom biurowym, księgowym, urzędnikom, doradcom, jak również osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą. Szkolenie w przyjazny i kompleksowy sposób przedstawia wszystkie istotne zagadnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Szkolenie obejmuje:

Definicje i pojęcia z zakresu ochrony danych osobowych,

Zasady przetwarzania danych osobowych,

Formy zabezpieczeń danych osobowych,

Ochrona danych osobowych w praktyce,

Obowiązki Administratora danych osobowych i IOD,

Prawa osoby, której dane dotyczą,

Odpowiedzialność prawna Administratora danych osobowych i pracowników.

Co zyskasz:

Przygotowanie praktyczne i teoretyczne z zakresu ochrony danych osobowych,

Przygotowanie do realizacji obowiązków spoczywających na ADO i IOD,

Znajomość wymogów ustawodawcy.

Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia.

Funkcja Inspektora Ochrony Danych

Szkolenia dedykowane jest osobom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo informacji, a także pracownikom nadzorującym poziom zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych w zakresie ochrony danych. Szkolenie w przyjazny i kompleksowy sposób przedstawia wszystkie istotne zagadnienia związane z wykonywaniem funkcji Inspektora Ochrony Danych.

Szkolenie obejmuje:

RODO - nowości i zmiany w przetwarzaniu danych osobowych.

Wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych

Status Inspektora Ochrony Danych

Zadania Inspektora Ochrony Danych

Niezbędne elementy polityki bezpieczeństwa danych osobowych – aktualne wymagania RODO

Audyt zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych

Prawa osoby,której dane dotyczą

Co zyskasz:

Przygotowanie teoretyczne i praktyczne,

Znajomość obowiązków IOD i ich realizacje,

Umiejętność prowadzenia Rejestru czynności przetwarzania danych

Umiejętność przeprowadzenia audytu wewnętrznego

Certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.

Szkolenia zakończone egzaminem końcowym

Każde ze szkoleń kończy test sprawdzający zdobytą wiedzę, na który składa się 5 losowych pytań.

Jeżeli użytkownik nie ukończy szkolenia w wynikiem pozytywnym, może spróbować kolejny raz. Po pozytywnym ukończeniu szkolenia użytkownik otrzyma zaświadczenie lub certyfikat w zależności od szkolenia.

Skontaktuj się z naszym doradcą

Przygotujemy indywidualną wycenę.
Udzielimy fachowej porady.

tel. +48 508 541 914

Patrycja Powroziewicz-Wrona

Inspektor Ochrony Danych

Krzysztof Wrona

Konsultant ds. bezpieczeństwa informacji

Oferujemy również:

Outsourcing IOD
Wyręczymy Cię w obowiązkach Inspektora Ochrony Danych.
Sprawdź
Dokumentację ODO
Przygotujemy Politykę bezpieczeństwa i inne wymagane dokumenty.
Sprawdź
Audyt bezpieczeństwa
Sprawdzimy czy Twoja firma spełnia wymogi ustawodawcy.
Sprawdź
Menu

Sprawdź czy Twoja firma powinna mieć wdrożony System ochrony danych osobowych.

Odpowiedź na kilka krótkich pytań, dowiesz się czy musisz spełnić wymagania wynikające z zapisów Ustawy o ochronie danych osobowych.