GIODO przeszkoliło już ponad 1000 ABI

12 września w Warszawie po raz szósty GIODO przeprowadziło szkolenie dla administratorów bezpieczeństwa informacji dla sektora bankowego. W szkoleniu wzięło udział ponad 200 osób a łącznie eksperci z Biura Generalnego Inspektora Danych Osobowych przeszkolili już ponad 1000 ABI.

Podczas szkolenia prowadzący przybliżali nadchodzące zmiany unijnej reformy. Oprócz omówienia bardziej ogólnych kwestii takich jak istota i ciele unijnej reformy, obowiązki administratora danych, rola i zadania inspektora ochrony danych – umożliwiono uczestnikom zgłoszenie zagadnień, które szerzej omawiali prelegenci.

Według GIODO, uczestników najbardziej interesują praktyczne wskazówki, które odwołują się do konkretnych przykładów z danych sektorów. Z tego też powodu dużym zainteresowaniem cieszyła się ta część szkolenia, która była prowadzona przez praktyków z branży. Omawiano praktyczne wskazówki dotyczące profilowania, szacowania ryzyka, czy zakres danych podlegających przeniesieniu do innego administratora zgodnie z RODO.

GIODO zapowiada kolejne szkolenia na przełomie października i listopada dla ABI z fundacji i stowarzyszeń a na końcu roku dla ABI z ośrodków pomocy społecznej. Jednocześnie rozpocznie realizację projektu T4DATA (finansowanego ze środków unijnych) wspólnie z organami ochrony danych z Włoch, Hiszpanii, Bułgarii i Chorwacji w skład którego wejdzie cykl szkoleń dla ABI z sektora publicznego.

źródło: GIODO

Oceń artykuł
Poprzedni wpis
DOSTAŁEŚ DOWÓD OSOBISTY? – nie chwal się tym w sieci, bo możesz stracić tożsamość.
Następny wpis
Korzystanie z wizerunku pracowników a przepisy o ochronie danych osobowych

Zrób krok naprzód.
Zapytaj o współpracę