Komunikat dla Dyrektorów Izb Skarbowych i Naczelników Urzędów Skarbowych.

W związku z wpływającymi do GIODO od naczelników urzędów skarbowych wnioskami o wykreślenie z rejestru zbiorów danych osobowych, a także składanymi przez dyrektorów izb skarbowych zgłoszeniami do rejestracji zbiorów danych bądź zmian w uprzednio zarejestrowanych przez naczelników urzędów skarbowych zbiorach, Generalny Inspektor wyjaśnia, że nie jest to uzasadnione.

Zdaniem wnioskodawców, w związku z wejściem w życie przepisów z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw, naczelnicy urzędów skarbowych utracili status administratorów danych zawartych w zbiorach danych zgłoszonych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi, a nowymi administratorami danych są według nich dyrektorzy izb skarbowych.

Przeważająca część wniosków dotyczy zbiorów danych prowadzonych w związku z realizacją zadań naczelników urzędów skarbowych, a w tym zakresie nie nastąpiła zmiana przepisów prawa.

Zatem wejście w życie z dniem 1 kwietnia 2015 r. przepisu art. 5 ust. 7b ustawy o urzędach i izbach skarbowych nie pozbawiło naczelników urzędów skarbowych ich dotychczasowych kompetencji, określonych w art. 5 ust. 6 tej ustawy. Tym samym naczelnicy urzędów skarbowych nadal pozostają administratorami danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją ich zadań ustawowych, określonych ww. przepisami prawa.

W tym zakresie zarówno wnioskowanie przez naczelników urzędów skarbowych o wykreślenie z rejestru zbiorów danych osobowych, a następnie zgłaszanie przez dyrektorów izb skarbowych nowych wniosków w przedmiocie zarejestrowania takich zbiorów, bądź wniosków o dokonanie zmian w uprzednio zarejestrowanych przez naczelników urzędów skarbowych zbiorach jest nieuzasadnione.

źródło: www.giodo.gov.pl

Podobne wpisy

Menu

Sprawdź czy Twoja firma powinna mieć wdrożony System ochrony danych osobowych.

Odpowiedź na kilka krótkich pytań, dowiesz się czy musisz spełnić wymagania wynikające z zapisów Ustawy o ochronie danych osobowych.