Kto może, a kto musi wyznaczyć IOD?

Obowiązujące ogólne rozporządzenie o ochronie danych (art. 37 ust 1 RODO) przewiduje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych. Administratorzy i podmioty przetwarzające będą zobligowane do wyznaczenia IOD w sytuacji gdy:

  • przetwarzania dokonują organ lub podmiot publiczny (np. uczelnie publiczne, urzędy miasta i gmin, jednostki samorządu terytorialnego…) z wyjątkiem sądów
  • główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego opiera się na operacjach przetwarzania na duża skalę, które ze względu na swój charakter wymagają regularnego i systematycznego monitorowania osób, których dane dotyczą
  • główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na przetwarzaniu na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych (art. 9 ust. 1 RODO) oraz danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i czynów zabronionych (art. 10 RODO)

W lepszym zrozumieniu dość ogólnych pojęć: „główna działalność”, „systematyczne monitorowanie” i „na dużą skalę” pomocne mogą być Wytyczne Grupy Roboczej art. 29 dotyczące inspektora ochrony danych.

Dla pozostałych podmiotów wyznaczenie inspektora będzie opcjonalne. Warto nadmienić, iż Grupa Robocza art. 29 w swoich wytycznych dotyczących inspektora ochrony danych zaleca by administratorzy i podmioty przetwarzające przeprowadziły wewnętrzne procedury (uwzględniając przesłanki z art. 37 ust. 1 RODO) w celu ustalenia obowiązku powołania IOD lub też braku tego obowiązku.

Inspektor Ochrony Danych – zakres obowiązków

Inspektor powinien odgrywać istotną rolę w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz pomagać w implementacji niezbędnych elementów RODO tj.:

  • zasady przetwarzania danych osobowych;
  • prawa osób, których dane dotyczą;
  • ochrony danych w fazie projektowania oraz domyślnej ochrony danych;
  • prowadzenia rejestru czynności przetwarzania;
  • wymogów bezpieczeństwa przetwarzania;
  • zgłaszanie naruszeń.

Inspektor Ochrony Danych – kto może nim zostać?

Inspektorem ochrony danych może zostać pracownik administratora lub podmiotu przetwarzającego, jak i osoba spoza grona pracowników – outsourcing (według art. 37 ust. 6 RODO).

Szukasz IOD dla swojej firmy?

Jesteśmy zwarci i gotowi by przejąć obowiązki IOD w Twojej firmie / organizacji. Mamy wieloletnie doświadczenie z różnych branż i jednostek państwowych. Zobacz co możemy zaoferować.

4/5 - (głosów: 1)
Poprzedni wpis
W jaki sposób powiadomić Prezesa UODO o naruszeniu?
Następny wpis
Jak nauczyć pracowników zasad bezpieczeństwa IT?

Zrób krok naprzód.
Zapytaj o współpracę