Monitoring w miejscu pracy. Gdzie można go stosować i w jakim celu?

Pracodawcy coraz częściej decydują się na zastosowanie monitoringu w miejscu pracy. Gdzie można go stosować i w jakim celu?

Stosowanie monitoringu w miejscu pracy powinno mieć konkretny cel. Zależnie od rodzaju prowadzonej działalności może chodzić o bezpieczeństwo pracowników i klientów (art. 224 § 1 KP), ochronę mienia, zachowanie tajemnicy informacji, które mogłyby narazić na szkodę pracodawcę.

Monitorowanie przez pracodawcę miejsca pracy przy pomocy kamer nie wymaga uzyskania od pracowników zgody. Należy przy tym zaznaczyć, że pracownicy muszą zostać o tym fakcie wcześniej poinformowani, podobnie jak nowo zatrudnieni w chwili rozpoczęcia pracy. Pracownicy powinni wiedzieć w jakim celu prowadzony jest monitoring i jakie miejsca są nim objęte.

Rejestrowanie pracowników za pomocą kamer równoznaczne jest z przetwarzaniem danych osobowych (art. 7 pkt 2 ustawy o Ochronie Danych Osobowych) W związku z tym należy zwrócić uwagę, by w odpowiedni sposób takie dane zabezpieczyć. Przechowywać jedynie przez czas niezbędny dla celów monitorowania a dostęp do nagrań winne mieć tylko osoby upoważnione przez administratora. Wyjątkiem będzie sytuacja gdy stosowany jest monitoring w czasie rzeczywistym, bez dokonywania zapisu. Wówczas nie będzie możliwe odtworzenie danych.

Warto wiedzieć: Monitoringu nie można stosować jako narzędzia do nadzoru pracowniczego.

Przy planowaniu monitoringu istotne jest by kamery nie były instalowane w miesjach, gdzie pracownicy/osoby monitorowane mogą oczekiwać zachowania swojej prywatności (przebieralnie, toalety).

Sytuacja wygląda inaczej w kwestii nagrywania dźwięku przez kamery. Wówczas pracodawca narazi się na naruszenie wolności pracowników, ponieważ nagrane mogą zostać prywatne rozmowy i w konsekwencji będzie przetwarzał on zbyt szeroki zbiór danych.

Podobne wpisy

No results found

Menu

Sprawdź czy Twoja firma powinna mieć wdrożony System ochrony danych osobowych.

Odpowiedź na kilka krótkich pytań, dowiesz się czy musisz spełnić wymagania wynikające z zapisów Ustawy o ochronie danych osobowych.