Ochrona danych osobowych w czasie wakacji. Część 1. W biurze podróży.

Rozpoczyna się sezon wakacyjny. Czas odpoczynku i beztroski. W ferworze urlopowych podróży nie zapominajmy o danych osobowych. Jak chronić swoje dane pod czas wakacji?  Zapraszamy w imieniu GIODO na cykl artykułów „OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W CZASIE WAKACJI”. Dr Edyta Bielak-Jomaa, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych radzi, jak chronić dane osobowe w czasie wakacji, m.in. by nie paść ofiarą kradzieży tożsamości.

Część 1. W BIURZE PODRÓŻY

Biuro podróży może pozyskiwać od nas wyłącznie takie dane osobowe, które są konieczne do zawarcia umowy i skorzystania z jego usług, jak np. rezerwacji biletów na podróż, miejsca w hotelu czy kontaktowania się z nami. Zgodnie bowiem z ustawą o ochronie danych osobowych gromadzone i wykorzystywane mogą być tylko te dane, które są niezbędne dla realizacji określonego celu. Gdy mamy wątpliwości co do zakresu danych, o podanie których jesteśmy proszeni, skorzystajmy z przysługującego nam prawa i żądajmy informacji o podstawie prawnej takiego działania. Biuro podróży powinno nam ją wskazać, a przypadku jej braku możemy odmówić podania tych danych, które nie są wymagane przepisami prawa.

Biuro podróży, pozyskując nasze dane, powinno dopełniać tzw. obowiązku informacyjnego, a więc podać adres swojej siedziby i pełną nazwę, cel i zakres zbierania danych oraz przekazać informacje dotyczące naszego prawa dostępu do tych danych i ich poprawiania. Powinno także wskazać, jeśli ma taki zamiar, komu nasze dane zostaną przekazane, o ile się na to zgodzimy. O ile bowiem nasza zgoda nie jest potrzebna w celu samej realizacji umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem, to jeśli biuro ma zamiar wykorzystywać nasze dane w innym, niż realizacja umowy, celu, jak np. promowanie usług i produktów innych biur podróży, wówczas jest ona wymagana. Jedyny wyjątek umożliwiający wykorzystywanie naszych danych osobowych zebranych na potrzeby organizacji wyjazdu bez naszej zgody to marketing własnych produktów i usług biura turystycznego. Gdy jednak sobie tego nie życzymy, możemy poprosić o zaprzestanie takiego kontaktu. Od tej chwili biuro podróży nie ma prawa wykorzystywać naszych danych nawet w celach marketingu własnych usług.

źródło: giodo.gov.pl

Podobne wpisy

Menu

Sprawdź czy Twoja firma powinna mieć wdrożony System ochrony danych osobowych.

Odpowiedź na kilka krótkich pytań, dowiesz się czy musisz spełnić wymagania wynikające z zapisów Ustawy o ochronie danych osobowych.