Ochrona danych osobowych w czasie wakacji. Część 3. W wypożyczalni sprzętu sportowego.

Bezpieczeństwo informacji

Rozpoczyna się sezon wakacyjny. Czas odpoczynku i beztroski. W ferworze urlopowych podróży nie zapominajmy o danych osobowych. Jak chronić swoje dane pod czas wakacji?  Zapraszamy w imieniu GIODO na cykl artykułów „OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W CZASIE WAKACJI”. Dr Edyta Bielak-Jomaa, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych radzi, jak chronić dane osobowe w czasie wakacji, m.in. by nie paść ofiarą kradzieży tożsamości.

Część 3. W WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU SPORTOWEGO

Częstą, niezgodną z prawem praktyką jest żądanie pozostawienia dowodu osobistego w zastaw za wypożyczany sprzęt sportowy czy też inne, udostępniane nam przedmioty, jak np. audioprzewodniki w muzeum. GIODO radzi, by się na to nie godzić. Przetrzymywanie bowiem cudzego dowodu osobistego jest wykroczeniem, i zgodnie z ustawą o dowodach osobistych, zagrożone karą ograniczenia wolności do 1 miesiąca albo karą grzywny.

Praktyka żądania dowodu osobistego w zastaw w istotny sposób narusza także ustawę o ochronie danych osobowych, bowiem podmiot, który ją stosuje, pozyskuje zbyt wiele naszych danych osobowych, do których przetwarzania nie jest uprawniony. Utrata kontroli nad dowodem czy paszportem naraża nas również na niebezpieczeństwo podszycia się pod nas (kradzieży tożsamości), co może wiązać się z przykrymi konsekwencjami, np. koniecznością spłacania zaciągniętych w naszym imieniu różnych finansowych zobowiązań. W celu dochodzenia przez przedsiębiorcę ewentualnych roszczeń z tytułu kradzieży wypożyczonej rzeczy wystarczające będzie spisanie potrzebnych do identyfikacji naszych danych, takich jak imię, nazwisko i adres zamieszkania. Usługodawca może także zapewnić sobie inny sposób zabezpieczenia się przed nieuczciwymi klientami, jak np. pozostawienie kaucji.

źródło: giodo.gov.pl

Oceń artykuł
Poprzedni wpis
Ochrona danych osobowych w czasie wakacji. Część 2. W hotelu.
Następny wpis
Ochrona danych osobowych w czasie wakacji. Część 4. W internecie.

Zrób krok naprzód.
Zapytaj o współpracę