Ochrona danych osobowych w pracy placówek oświatowych

Bezpieczeństwo informacjiOświata

Placówki oświatowe muszą dbać o dane osobowe, których są administratorami, w tym właściwie je zabezpieczać lub udostępniać. Powinny też umieć edukować najmłodszych, jak mają chronić swoją prywatność.

Temu, jak placówki oświatowe powinny i mogą dbać o ochronę danych osobowych, poświęcony był pierwszy dzień konferencji szkoleniowej „Przestrzeganie praw dziecka i ucznia w praktyce szkolnej” zorganizowanej 12 i 13 października 2016 r. w Warszawie przez Rzecznika Praw Dziecka (RPD) we współpracy z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

Otworzyli ją dr Edyta Bielak-Jomaa, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych oraz Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka. Oboje zaznaczali, że podmioty z sektora oświaty do ochrony prywatności, w tym danych osobowych, powinny podchodzić dwutorowo – zarówno dbać o przestrzeganie zasad właściwego ich przetwarzania w codziennej pracy, jak i podnosić świadomość najmłodszych w tym zakresie poprzez ich umiejętne edukowanie. – Muszą Państwo pamiętać, by język kierowanego do dzieci przekazu był prosty i zrozumiały – mówiła dr Edyta Bielak–Jomaa do uczestniczących w konferencji dyrektorów szkół i nauczycieli.

Część inauguracyjną konferencji zakończyło uroczyste podpisanie Porozumienia o współpracy między GIODO i RPD na rzecz poprawy stanu przestrzegania ochrony danych osobowych. Jak mówił Marek Michalak: – Nasze biura już współpracują, i to z całkiem pozytywnym skutkiem, jednak w dniu dzisiejszym postanowiliśmy naszą współpracę sformalizować.

W drugiej części spotkania eksperci z Biura GIODO dzielili się swoją wiedzą dotyczącą zasad ochrony danych osobowych oraz doświadczeniami co do atrakcyjnych sposobów edukacji w tym zakresie.

Weronika Kowalik, zastępca dyrektora Departamentu Orzecznictwa, Legislacji i Skarg w Biurze GIODO, przedstawiając szkołę jako administratora danych osobowych, odniosła się nie tylko do regulujących tę kwestię przepisów prawa, ale na konkretnych przykładach wskazywała, jak należy je stosować. Omówiła takie m.in. praktyczne zagadnienia, jak: publikacja wizerunku ucznia, wdrożenie monitoringu wizyjnego w szkołach, prowadzenie szkolnej strony internetowej oraz e-dziennika. Jednocześnie zaznaczała, jakie zmiany w systemie ochrony danych osobowych nastąpią od 25 maja 2018 r., kiedy zacznie być stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych.

Z kolei Urszula Góral, dyrektor Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej w Biurze GIODO w wystąpieniu „Nauczanie o ochronie danych osobowych w szkole” przedstawiła realizowany przez GIODO Program edukacyjny „Twoje dane – Twoja sprawa”, którego celem jest poszerzenie oferty edukacyjnej placówek doskonalenia zawodowego nauczycieli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych o treści związane z ochroną danych osobowych i prawem do prywatności. Wskazywała, że dzięki niemu możliwe jest podnoszenie wiedzy dotyczącej ochrony danych osobowych i prawa do prywatności zarówno wśród nauczycieli, jak i uczniów, ich rodziców oraz całych lokalnych społeczności. Przedstawiając zasady i przebieg realizacji Programu, dyr. Góral zaznaczała, że liczba przystępujących do niego placówek stale rośnie, a realizowane przez nie przedsięwzięcia i projekty są coraz ciekawsze.

Paweł Makowski, zastępca dyrektora Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej zaprezentował natomiast zainicjowany przez GIODO projekt ARCADES, którego celem jest wprowadzenie w szkołach Unii Europejskiej treści związanych z ochroną danych osobowych i prawem do prywatności. Jego efektem jest m.in. opracowanie książki pt. „Europejski podręcznik: Nauczanie o ochronie danych i prywatności w szkołach”, zawierającej praktyczne wskazówki oraz narzędzia do nauczania dzieci i młodzieży ochrony danych osobowych i prywatności.

W konferencji wzięło udział około 50 przedstawicieli szkół z całego kraju. Więcej informacji na jej temat dostępnych jest na stronie internetowej RPD pod linkiem http://brpd.gov.pl/aktualnosci/prawa-dziecka-i-ucznia-w-praktyce-szkolnej-konferencja-rpd-i-giodo.

źródło: giodo.gov.pl

Oceń artykuł
Poprzedni wpis
Uwaga – na korespondencje z „Kancelarii Liberty”, „Bądźmy Legalni” i „Legalni z prawem”
Następny wpis
GIODO przypomina, że nie wszystkie zbiory danych należy rejestrować.

Zrób krok naprzód.
Zapytaj o współpracę