Polityka prywatności i plików cookies

Polityka Prywatności
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest OCHRONA TWOICH DANYCH PATRYCJA POWROZIEWICZ-WRONA z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 10 w Limanowej, kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: iod@ochronatwoichdanych.pl oraz numeru telefonu 508 541 914.
 2. W sprawie przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod dane kontaktowe podane w punkcie 1.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie podanym przez Panią/Pana za pośrednictwem formularzy zgłoszeniowych i innych form kontaktu z OCHRONA TWOICH DANYCH PATRYCJA POWROZIEWICZ-WRONA, w celu:
  • realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  • dochodzenia możliwych roszczeń wobec Usługobiorcy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  • oraz, w razie wyrażenia dodatkowych zgód – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w zakresie i w celach wskazanych w treści tych zgód.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione:
  • podmiotom publicznym uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań,
  • innym zewnętrznym podmiotom wspierającym OCHRONA TWOICH DANYCH PATRYCJA POWROZIEWICZ-WRONA w zakresie usług informatycznych, księgowych lub współpracujących z OCHRONA TWOICH DANYCH PATRYCJA POWROZIEWICZ-WRONA w ramach kampanii marketingowych, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z OCHRONA TWOICH DANYCH PATRYCJA POWROZIEWICZ-WRONA i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wykonania umowy, a także po jej zakończeniu w celach związanych z:
  • dochodzeniem roszczeń w związku z wykonywaniem umowy (tj. co o zasady maksymalnie przez okres 6 lat od dnia zakończenia wykonania umowy),
  • wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych (tj. 5 lat),
  • dane dla celów marketingowych: – w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu trwania akcji marketingowych bądź do momentu wycofania zgody; – w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu OCHRONA TWOICH DANYCH PATRYCJA POWROZIEWICZ-WRONA – do czasu trwania akcji marketingowych bądź do momentu wniesienia sprzeciwu;
  • w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w innych celach, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przedmiotowej zgody.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w razie wyrażenia dodatkowej zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez OCHRONA TWOICH DANYCH PATRYCJA POWROZIEWICZ-WRONA. W razie niepodania danych osobowych, OCHRONA TWOICH DANYCH nie będzie w stanie świadczyć wskazanych usług.
 10. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływa.
 11. Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuję, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Panu danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych w pkt 2. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją.
Polityka Cookies
 1. Wykonując obowiązki nałożone przez ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne poniżej wskazuje się sposób przechowywania informacji lub uzyskiwania dostępu do informacji już przechowywanej w urządzeniu końcowym Użytkownika. Poprzez informacje zawarte w niniejszym dokumencie Użytkownik zostaje poinformowany o:
  • celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji,
  • możliwości określenia przez niego warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tej informacji za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi.
 2. Serwis prowadzony przez Administratora wykorzystuje pliki Cookies. Przez „pliki Cookies” należy rozumieć porcje informacji zapisane w formie tekstu, wysyłane przez serwer na którym znajduje się Serwis i zapisywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika.
 3. Informacje zgromadzone na podstawie plików Cookies wykorzystywane są przez Administratora w celu dostarczenia usługi świadczonej drogą elektroniczną, a także w celach statystycznych i marketingowych. Informacje te nie zawierają danych osobowych ani informacji poufnych.
 4. Użytkownik w każdej chwili może przejrzeć i usunąć pliki Cookies zapisane na swoim urządzeniu końcowym w sposób wskazany przez producenta swojej przeglądarki internetowej.
 5. Użytkownik w każdej chwili może wyłączyć obsługę przyjmowania plików Cookies w sposób wskazany przez producenta swojej przeglądarki internetowej, jednak może to uniemożliwić świadczenie usług drogą elektroniczną przez Administratora.
 6. Umiejscowienie cookies:

  Różne

  Cel w toku sprawdzania

  Używanie

  Udostępnianie danych

  Udostępnianie danych oczekuje na dochodzenie

  Cel w toku sprawdzania

  Nazwa
  mlw_quiz_start_date1
  Wygaśnięcie
  Funkcja
  Nazwa
  wp-autosave-1
  Wygaśnięcie
  Funkcja
  Nazwa
  wpEmojiSettingsSupports
  Wygaśnięcie
  Funkcja
  Nazwa
  _ga
  Wygaśnięcie
  Funkcja
  Nazwa
  _ga_6F0480WW2Z
  Wygaśnięcie
  Funkcja
  Nazwa
  _ga_BXF6YC4NHD
  Wygaśnięcie
  Funkcja
  Nazwa
  cmplz_functional
  Wygaśnięcie
  365 dni
  Funkcja
  Nazwa
  cmplz_consented_services
  Wygaśnięcie
  365 dni
  Funkcja
  Nazwa
  cmplz_policy_id
  Wygaśnięcie
  365 dni
  Funkcja
  Nazwa
  cmplz_marketing
  Wygaśnięcie
  365 dni
  Funkcja
  Nazwa
  cmplz_statistics
  Wygaśnięcie
  365 dni
  Funkcja
  Nazwa
  cmplz_preferences
  Wygaśnięcie
  365 dni
  Funkcja
  Nazwa
  cmplz_banner-status
  Wygaśnięcie
  365 dni
  Funkcja
  Nazwa
  wp-settings-time-1
  Wygaśnięcie
  Funkcja
  Nazwa
  wp-settings-1
  Wygaśnięcie
  Funkcja
  Nazwa
  QSMAlertManager
  Wygaśnięcie
  Funkcja
  Nazwa
  wordpress_test_cookie
  Wygaśnięcie
  Funkcja
  Nazwa
  wordpress_logged_in_f90eeed2fbb4d435feb7c46e11680632
  Wygaśnięcie
  Funkcja
  Nazwa
  _grecaptcha
  Wygaśnięcie
  Funkcja
 7. Administrator informuje, że przechowuje zapytania HTTP kierowane serwera obsługującego Serwis w celu analizy i optymalizacji pracy tego serwera oraz Serwisu. Odwiedzane zasoby są identyfikowane poprzez adresy URL, a informacje przechowywane w plikach logów serwera są następujące:
  • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie w tym może to być bezpośrednio komputer użytkownika;
  • nazwę stacji klienta;
  • identyfikacja realizowana przez protokół http o ile jest możliwa;
  • czas nadejścia zapytania;
  • kod żądania http;
  • kod odpowiedzi http;
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (tzw referer link);
  • w przypadku gdy przejście do strony Serwisu nastąpiło przez odnośnik;
  • informacje o przeglądarce użytkownika;
  • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.
 8. Dane przechowywane w plikach logów serwera są anonimowe i nie są kojarzone z konkretnymi osobami odwiedzającymi Serwis.