Przepisy dotyczące przedsiębiorstw i organizacji

Dane osobowe szczególnie chronione

Kategorię danych osobowych szczególnie chroniony potocznie określamy mianem „danych wrażliwych”. Jest to grupa danych, które…