Najważniejsze przepisy prawne

Zapraszamy do pobrania najważniejszych przepisów prawnych z zakresu ochrony danych osobowych.
Wszystkie
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 28 maja 1996 r.
w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.
Pobierz
Ustawa o ochronie danych osobowych
z dnia 29 sierpnia 1997r.
Pobierz
Rozporządzeniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 29 kwietnia 2004r.
w sprawie wzoru zgłoszenia zbioru danych do rejestracji GIODO
Pobierz
Rozporządzeniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Cyfryzacji
z dnia 11 maja 2015 r.
w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji
rejestru zbiorów danych
Pobierz
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiegoi Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
Pobierz
Wytyczne dotyczące ustalenia wiodącego organu nadzorczego właściwego dla administratora lub podmiotu przetwarzającego.
Przyjęte w dniu 13 grudnia 2016 r.
Pobierz
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 3 czerwca 1998r.
w sprawie określenia wzorów wniosku o udostępnienie danych osobowych, zgłoszenia zbioru danych do rejestracji oraz imiennego upoważnienia i legitymacji służbowej inspektora Biura GIODO.
Pobierz
Ustawa o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej
z dnia 7 listopada 2014 r.
zmiany wprowadzone w ustawie dotyczą przede wszystkim: organ ochrony danych osobowych, zabezpieczenie danych osobowych, rejestracja zbiorów danych osobowych oraz administratorów bezpieczeństwa informacji.
Pobierz
Rozporządzeniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Cyfryzacji
z dnia 11 maja 2015 r.
w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez administratora bezpieczeństwa informacji (wykonywanie sprawdzenia na wniosek GIODO)
Pobierz
Dyrektywa Parlamentu Europejskiegoi Rady (UE) 2016/680
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar,
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/997/WSiSW
Pobierz
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej
z dnia 13 czerwca 2016 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie danych osobowych.
Pobierz
Rozporządzeniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 29 kwietnia 2004r.
w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych .
Pobierz
Rozporządzeniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Cyfryzacji
z dnia 10 grudnia 2014r.
w sprawie wzorów zgłoszeń powołania i odwołania administratora bezpieczeństwa informacji
Pobierz
Europejski podręcznik: Nauczanie o ochronie prywatności w szkołach
Gloria GONZÁLEZ FUSTER oraz Dariusz KLOZA (red.) 2016
Podręcznik nauczyciela oraz Mini-Karta Praw do Prywatności i Ochrony Danych objęte są
międzynarodową licencją Creative Commons Attribution 4.0.
Pobierz
Wytyczne dotyczące inspektorów ochrony danych (‘DPO’)
Przyjęte w dniu 13 grudnia 2016 r.
Pobierz
Wytyczne dotyczące prawa do przenoszenia danych.
Przyjęte w dniu 13 grudnia 2016 r.
Pobierz
1996 r.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 28 maja 1996 r.
w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.
Pobierz
1997 r.
Ustawa o ochronie danych osobowych
z dnia 29 sierpnia 1997r.
Pobierz
1998 r.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 3 czerwca 1998r.
w sprawie określenia wzorów wniosku o udostępnienie danych osobowych, zgłoszenia zbioru danych do rejestracji oraz imiennego upoważnienia i legitymacji służbowej inspektora Biura GIODO.
Pobierz
2004 r.
Rozporządzeniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 29 kwietnia 2004r.
w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych .
Pobierz
Rozporządzeniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 29 kwietnia 2004r.
w sprawie wzoru zgłoszenia zbioru danych do rejestracji GIODO
Pobierz
2014 r.
Ustawa o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej
z dnia 7 listopada 2014 r.
zmiany wprowadzone w ustawie dotyczą przede wszystkim: organ ochrony danych osobowych, zabezpieczenie danych osobowych, rejestracja zbiorów danych osobowych oraz administratorów bezpieczeństwa informacji.
Pobierz
Rozporządzeniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Cyfryzacji
z dnia 10 grudnia 2014r.
w sprawie wzorów zgłoszeń powołania i odwołania administratora bezpieczeństwa informacji
Pobierz
2015 r.
Rozporządzeniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Cyfryzacji
z dnia 11 maja 2015 r.
w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji
rejestru zbiorów danych
Pobierz
Rozporządzeniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Cyfryzacji
z dnia 11 maja 2015 r.
w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez administratora bezpieczeństwa informacji (wykonywanie sprawdzenia na wniosek GIODO)
Pobierz
2016 r.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiegoi Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
Pobierz
Wytyczne dotyczące inspektorów ochrony danych (‘DPO’)
Przyjęte w dniu 13 grudnia 2016 r.
Pobierz
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej
z dnia 13 czerwca 2016 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie danych osobowych.
Pobierz
Dyrektywa Parlamentu Europejskiegoi Rady (UE) 2016/680
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar,
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/997/WSiSW
Pobierz
Wytyczne dotyczące ustalenia wiodącego organu nadzorczego właściwego dla administratora lub podmiotu przetwarzającego
Przyjęte w dniu 13 grudnia 2016 r.
Pobierz
Europejski podręcznik: Nauczanie o ochronie prywatności w szkołach
Gloria GONZÁLEZ FUSTER oraz Dariusz KLOZA (red.) 2016
Podręcznik nauczyciela oraz Mini-Karta Praw do Prywatności i Ochrony Danych objęte są
międzynarodową licencją Creative Commons Attribution 4.0.
Pobierz
Wytyczne dotyczące prawa do przenoszenia danych
Przyjęte w dniu 13 grudnia 2016 r.
Pobierz
2018 r.
Ustawa o ochronie danych osobowych
z 10 maja 2018 r.
Pobierz
Ochrona danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych
Opublikowany przez UODO w sierpniu 2018 roku.
Pobierz
Przewodnik po RODO w Służbie Zdrowia
Opublikowany przez UODO we wrześniu 2018 roku.
Pobierz
Wskazówki Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczące wykorzystywania monitoringu
Opublikowane przez UODO w czerwcu 2018 roku.
Pobierz
Ochrona danych osobowych w kampanii wyborczej
Opublikowany przez UODO w sierpniu 2018 roku.
Pobierz
Ochrona danych osobowych w miejscu pracy Poradnik dla pracodawców
Opublikowany przez UODO w październiku 2018 roku.
Pobierz
Menu

Sprawdź czy Twoja firma powinna mieć wdrożony System ochrony danych osobowych.

Odpowiedź na kilka krótkich pytań, dowiesz się czy musisz spełnić wymagania wynikające z zapisów Ustawy o ochronie danych osobowych.