Prowadzenie rejestru zbiorów danych.

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o ochronie danych osobowych Administrator bezpieczeństwa informacji jest zobowiązany do prowadzenia…