W jaki sposób powiadomić Prezesa UODO o naruszeniu?

W sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych, należy zgłosić naruszenie właściwemu organowi, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zgłoszenia naruszenia dokonuje się elektronicznie za pomocą formularza dostępnego do pobrania poniżej. Wniosek należy wypełnić a następnie dołączyć do pisma ogólnego, które jest dostępne na platformie ewnioski.biznes.gov.pl.

Prezes UODO nie zawsze będzie wiodącym organem nadzorczym (czyli właściwym dla administratora lub podmiotu przetwarzającego), jeżeli naruszenie dotyczy danych osób w różnych krajach UE, Administrator sprawdza, czy wiodącym organem nadzorczym w odniesieniu do czynności przetwarzania, które zostały objęte naruszeniem jest Prezes UODO, czy inny europejski organ nadzorczy.

Źródło: uodo.gov.pl

Podobne wpisy

Menu

Sprawdź czy Twoja firma powinna mieć wdrożony System ochrony danych osobowych.

Odpowiedź na kilka krótkich pytań, dowiesz się czy musisz spełnić wymagania wynikające z zapisów Ustawy o ochronie danych osobowych.