Audyt systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji 
w Twojej firmie.

Krajowymi Ramami Interoperacyjności (KRI to skrót od „Krajowe Ramy Interoperacyjności”.) nazywa się potocznie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Audyt zgodności z KRI

Rozporządzenie KRI wskazuje wymagania dla systemów teleinformatycznych, rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej.

Celem przeprowadzenia audytu Krajowych Ram Interoperacyjności (KRI) jest zapewnienie, że systemy informatyczne używane w jednostkach administracji publicznej są zgodne z określonymi standardami i wymogami interoperacyjności.

Główne cele audytu KRI:
Weryfikacja bezpieczeństwa danych

audyt ma na celu sprawdzenie, czy dane są bezpiecznie przechowywane i przetwarzane.

Optymalizacja procesów teleinformatycznych

poprzez audyt, jednostki mogą optymalizować swoje procesy w zakresie IT.

Minimalizacja incydentów bezpieczeństwa informacji

audyt pomaga w identyfikacji i minimalizacji ryzyka wystąpienia incydentów związanych z bezpieczeństwem informacji.

Podniesienie zaufania opinii publicznej

przeprowadzenie audytu może zwiększyć zaufanie obywateli do podmiotów realizujących zadania publiczne.

Zlecając nam przeprowadzenie audytu spełniasz obowiązek  zapewnienia okresowego audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji, zgodnie z par. 20 ust. 2 pkt 14 rozporządzenia KRI.

Obowiązek przeprowadzania audytów Krajowych Ram Interoperacyjności (KRI) dotyczy instytucji publicznych.

Kto ma obowiązek przeprowadzić audyt KRI:
 • Urzędy miejskie i gminne
 • Starostwa powiatowe
 • Powiatowe urzędy pracy
 • Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej
 • Placówki oświatowe
 • Sądy
 • ZUS-y
 • Prokuratury
 • Organy kontroli państwowej
 • Organy administracji rządowej
 • Wiele innych podmiotów
Zakres audytu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji

Weryfikacja opracowanej dokumentacji z zakresu bezpieczeństwa infromacji

Zarządzanie incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji

Sprawdzenie zasad gwarantujących bezpieczną pracę przy przetwarzaniu mobilnym i pracy na odległość

Sprawdzenie wdrożonych zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

Utrzymywanie aktualności inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania

Zapewnienia szkolenia osób zaangażowanych w proces przetwarzania informacji

Zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w systemach teleinformatycznych

Zawierania w umowach serwisowych zapisów gwarantujących odpowiedni poziom bezpieczeństwa informacji

Pytania dotyczące Audytu zgodności z KRI

Zapytaj o ofertę

Pozostaw swój namiar, a skontaktujemy się by omówić temat, w którym możemy Ci pomóc. Przedstawimy ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb.
Patrycja Powroziewicz-Wrona
Inspektor Ochrony Danych
Certyfikowany Audytor Wewnętrzny Normy ISO 27001
Wypełnij to pole
Proszę wpisać prawidłowy adres e-mail.
Wypełnij to pole
Aby kontynuować, musisz zaakceptować warunki

Szukasz konkretnej usługi?

Zaczynamy od audytu ale możemy również opracować dokumentację ODO, przeprowadzić szkolenie, lub po prostu udzielić konsultacji RODO