Opracowanie dokumentacji przetwarzania danych, a także procedur ułatwiających realizację obowiązków ustawowych

Opracujemy dokumentację przetwarzania danych wymaganej przez ustawodawcę zgodną z RODO, a także procedur ułatwiających codzienną realizację obowiązków jakie ciążą na Administratorze danych. Dostarczamy dokumenty dostosowane do profilu działalności. Opracowujemy materiały na bieżąco aktualizowane pod kątem zmieniających się przepisów.

Polityka ochrony danych osobowych

Obowiązkowy dokument zgodnie z art. 24 ust. 2 RODO, który powinien być opracowany przez Administratora danych. Polityka ochrony danych osobowych opisuje proces przetwarzania danych w organizacji. Celem Polityki jest udokumentowanie procedur stosowanych w zakresie bezpieczeństwa danych.

Na Politykę ochrony danych składają się:

  • Procedury upoważniania do przetwarzania danych osobowych wraz ze wzorami upoważnień i oświadczeniami o zachowaniu tajemnicy;
  • Polityka realizacji praw osób, których dane dotyczą;
  • Klauzule informacyjne dostosowane do wykonywanych czynności;
  • Oświadczenia zgód na przetwarzanie danych opracowane indywidualnie pod zapotrzebowanie klienta;
  • Indywidualnie przygotowane Rejestry czynności przetwarzania danych;
  • Procedura postępowania z naruszeniem ochrony danych wraz ze wzorami dokumentacji naruszenia i Rejestru naruszeń;
  • Instrukcja zarządzania zasobami informatycznymi;
  • Procedura ochrony danych osobowych w ramach pracy zdalnej;
  • Procedura wykonania oceny skutków dla ochrony danych.

Umowy powierzenia przetwarzania danych

Art. 28 ust. 3 RODO zobowiązuje Administratora danych do powierzania danych osobowych na podstawie umowy. Celem umowy jest m. in. zobowiązanie Podwykonawcy, któremu będą przekazane dane do odpowiedniego zabezpieczania danych, wspierania Administratora w realizacji obowiązków informacyjnych oraz raportowanie o stwierdzonych naruszeniach danych.

Pomagamy w opracowaniu umów powierzenia przetwarzania danych osobowych dogotowanych do rodzaju przekazywanych danych i celu przetwarzania.

Klauzule informacyjne w zakresie przetwarzania danych

Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 RODO Administrator ma obowiązek wywiązać się z obowiązku informacyjnego przy pozyskaniu danych osoby fizycznej.

Klauzule informacyjne w zakresie przetwarzania danych osobowych powinny być napisana w sposób zrozumiały i czytelny dla odbiorcy. Treść klauzuli informacyjnej powinna przedstawiać m. in. szczegółowe informacje w zakresie celu przetwarzania, współadministratorów danych, odbiorców danych, czasu przetwarzania danych, obowiązku podawania danych.

Pakiet dokumentacji ochrony danych osobowych zawiera:

Politykę ochrony danych osobowych

Instrukcję zarządzania zasobami informatycznymi

Ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych

Indywidualne upoważnienia do przetwarzania danych

Oświadczenie o zachowaniu tajemnicy

Umowę o powierzenie przetwarzania danych osobowych

Klauzule informacyjne, Oświadczenia zgód na przetwarzanie danych osobowych i inne dokumenty w zależności od zapotrzebowania klienta

Zapytaj o ofertę

Pozostaw swój namiar, a skontaktujemy się by omówić temat, w którym możemy Ci pomóc. Przedstawimy ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb.
Patrycja Powroziewicz-Wrona
Inspektor Ochrony Danych
Certyfikowany Audytor Wewnętrzny Normy ISO 27001
Wypełnij to pole
Proszę wpisać prawidłowy adres e-mail.
Wypełnij to pole
Aby kontynuować, musisz zaakceptować warunki

Szukasz konkretnej usługi?

Zaczynamy od audytu ale możemy również opracować dokumentację ODO, przeprowadzić szkolenie, lub po prostu udzielić konsultacji RODO