perm_identity

Powołaj naszego eksperta na swojego Inspektora Ochrony Danych

Kim jest IOD?

IOD, czyli Inspektor Ochrony Danych to osoba, która zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych jest odpowiedzialna za przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych i nadzoruje bezpieczeństwo przetwarzania danych. Jeżeli nie wyznaczono do tej roli dedykowanej osoby, rolę IOD i odpowiedzialność za spełnienie wymagań ustawowych pełni administrator danych osobowych tj. właściciel firmy lub prezes zarządu. Unijna reforma prawa o ochronie danych osobowych wprowadza obowiązek wyznaczenia IOD dla określonych kategorii administratorów danych osobowych.

Zwolnimy Cię z obowiązków ciążących na Administratorze Danych Osobowych. W ramach usługi wykonujemy:

Przeprowadzanie cyklicznych audytów bezpieczeństwa informacji wraz z raportem pokontrolnym,

Przeprowadzanie sprawdzeń oraz przygotowywania sprawozdań w zakresie ochrony danych osobowych dla UODO,

Przygotowanie / aktualizacja, wdrożenie dokumentacji ochrony danych osobowych,

Nadzór nad funkcjonowaniem zabezpieczeń dot. systemów informatycznych oraz pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe,

Nadzór nad procesem dopuszczania osób do przetwarzania danych osobowych,

Reprezentowanie zleceniodawcy w kontaktach z UODO i klientami,

Tworzenie profesjonalnych opinii prawnych w zakresie ochrony danych osobowych,

Cykliczne szkolenia pracowników w zakresie ochrony danych osobowych w siedzibie firmy klienta i online,

Przygotowanie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych,

Rozpatrywanie skarg osób fizycznych w związku z rzekomym naruszeniem ich praw.

Dodatkowo zapewniamy

Będziemy do Twojej dyspozycji i odpowiemy Ci na pytania, które pojawiają się w toku codziennej działalności, wyręczymy Cię w przygotowaniu klauzul, regulaminów konkursów, programów lojalnościowych lub innych dokumentów ochrony danych osobowych.

Skontaktuj się z naszym doradcą

Przygotujemy indywidualną wycenę.
Udzielimy fachowej porady.

tel. +48 508 541 914

Patrycja Powroziewicz-Wrona

Inspektor Ochrony Danych

Krzysztof Wrona

Konsultant ds. bezpieczeństwa informacji

Oferujemy również:

Dokumentacja ODO
Przygotujemy Politykę bezpieczeństwa i inne wymagane dokumenty.
Sprawdź
Audyt bezpieczeństwa
Sprawdzimy czy Twoja firma spełnia wymogi ustawodawcy.
Sprawdź
Szkolenia
Przeprowadzimy szkolenie z ochrony danych osobowych dla Twoich pracowników.
Sprawdź
Menu

Sprawdź czy Twoja firma powinna mieć wdrożony System ochrony danych osobowych.

Odpowiedź na kilka krótkich pytań, dowiesz się czy musisz spełnić wymagania wynikające z zapisów Ustawy o ochronie danych osobowych.