Przejęcie odpowiedzialności w obszarze zadań ochrony danych osobowych realnie a nie „na papierze”.

Na firmy, które przetwarzają dane osobowe RODO nakłada szereg obowiązków, których dopilnowanie wiąże się z przeznaczeniem dużej ilości czasu. Tu wkraczamy my. Oferujemy outsourcing funkcji Inspektora Ochrony Danych. Zadbamy o każdy aspekt ochrony danych osobowych w Twojej firmie zgodnie z RODO.

Outsourcing funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD)

Inspektor Ochrony Danych (IOD) to osoba, która jest odpowiedzialna za przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych i nadzoruje bezpieczeństwo przetwarzania danych.

Kto jest zobowiązany do wyznaczenia Inspektora ochrony danych

Zgodnie z art. 37 RODO do wyznaczenia IOD zobowiązani są:

  • Jednostki sektora finansów publicznych: takie jak jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie publiczne, organy władzy, sądy i inne podmioty tworzące sektor finansów publicznych.
  • Podmioty, które regularnie i systematycznie monitorują osoby fizyczne na dużą skalę: takie jak firmy telekomunikacyjne, agencje marketingowe; szpitale; podmioty stosujące monitoring publiczny; firmy stosujące analizę działalności osób fizycznych w sieci.
  • Podmioty, które przetwarzają  na dużą skalę dane osobowe szczególnej kategorii: takie jak np. szpitale i przychodnie, które przetwarzają dane dotyczące zdrowia pacjentów; fundacje, stowarzyszenia lub inne organizacje, które działają w celach politycznych, religijnych, światopoglądowych.

Zalety zewnętrznego Inspektora Ochrony Danych

  • Powołanie osoby z odpowiednimi kwalifikacjami: Firmy zewnętrzne często dysponują specjalistami z bogatym doświadczeniem i aktualną wiedzą w zakresie ochrony danych.
  • Stałe podnoszenie kwalifikacji: Zewnętrzni IOD zazwyczaj uczestniczą w szkoleniach i seminariach, co pozwala im na bieżąco śledzić zmiany w przepisach i nowinki technologiczne.
  • Praktyka i doświadczenie: Praca dla różnych klientów pozwala zewnętrznym IOD na zdobycie szerokiego doświadczenia i praktyki w rozwiązywaniu różnorodnych problemów związanych z ochroną danych.

Zewnętrzny IOD może również zapewnić większą niezależność i obiektywność w ocenie procesów ochrony danych w organizacji, co jest kluczowe dla efektywnego nadzoru i minimalizacji ryzyka naruszeń RODO.

Trzymamy rękę na pulsie, jesteśmy na bieżąco z najnowszymi zmianami w prawie

Będziemy do Twojej dyspozycji i odpowiemy Ci na pytania, które pojawiają się w toku codziennej działalności, wyręczymy Cię w przygotowaniu klauzul, regulaminów konkursów, programów lojalnościowych lub innych dokumentów ochrony danych osobowych.

Zakres naszych obowiązków jako Inspektora Ochrony Danych

Informowanie o zmianach prawnych w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.

Monitorowanie przestrzegania przepisów.

Udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych.

Tworzenie opinii prawnych w zakresie ochrony danych osobowych.

Współpraca z organem nadzorczym.

Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem.

Szkolenia pracowników w zakresie ochrony danych osobowych.

Reprezentowanie zleceniodawcy w kontaktach z organem nadzorczym i klientami.

Zapytaj o ofertę

Pozostaw swój namiar, a skontaktujemy się by omówić temat, w którym możemy Ci pomóc. Przedstawimy ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb.
Patrycja Powroziewicz-Wrona
Inspektor Ochrony Danych
Certyfikowany Audytor Wewnętrzny Normy ISO 27001
Wypełnij to pole
Proszę wpisać prawidłowy adres e-mail.
Wypełnij to pole
Aby kontynuować, musisz zaakceptować warunki

Szukasz konkretnej usługi?

Zaczynamy od audytu ale możemy również opracować dokumentację ODO, przeprowadzić szkolenie, lub po prostu udzielić konsultacji RODO