Audyt systemu ochrony danych osobowych w Twojej firmie.

Pracę rozpoczynamy od audytu. To pierwszy krok jaki należy wykonać by oszacować stan i poziom zabezpieczeń w Twojej organizacji. Sprawdzamy zgodność Twoich działań z RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych. Przeanalizujemy posiadaną dokumentację, poziom zabezpieczeń i zweryfikujemy wiedzę pracowników.

Audyt zgodności z RODO

Zlecając nam przeprowadzenie audytu dowiesz się, czy spełniasz podstawowe wymogi wynikające z Rozporządzenie o ochronie danych osobowych ( tzw. RODO), ustawy o ochronie danych osobowych oraz innych przepisów szczegółowych, które stosowane są w Twojej organizacji. Audyt wewnętrzny nie tylko wykaże punkty newralgiczne w Twojej organizacji ale również podniesie świadomość osób zatrudnionych w zakresie bezpieczeństwa informacji.

Audyt systemu ochrony danych osobowych  dotyczy każdej firmy lub instytucji, która przetwarza dane osobowe na terenie Unii Europejskiej. Nie ma znaczenia wielkość firmy/instytucji czy rodzaj przetwarzanych danych.

RODO ma zastosowanie do:
  • Jednostek sektora finansów publicznych
  • Jednoosobowych działalności gospodarczych
  • Spółek
  • Podmiotów oferujących usługi klientom spoza UE, ale mających główną siedzibę w UE
  • Przedsiębiorstw mających główną siedzibę poza UE, ale realizujących działania na jej terenie
  • Firm przetwarzających dane za pośrednictwem chmury obliczeniowej, niezależnie od lokalizacji serwerów

Audyt zgodności z RODO nie jest czynnością obligatoryjną, ale jest narzędziem ułatwiającym spełnienie wymogów ochrony danych. Każdy przedsiębiorca przetwarzający dane osobowe powinien samodzielnie opracować metody audytu dostosowane do charakteru swojej działalności i zakresu przetwarzanych danych.

Zakres audytu systemu ochrony danych osobowych

Weryfikacja opracowanej dokumentacji ochrony danych osobowych.

Obowiązek wyznaczenia Inspektora ochrony danych i jego status w organizacji.

Zgodność procesu przetwarzania danych osobowych z prawem.

Sprawdzenie wdrożonych zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

Realizacja obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 i 14 RODO.

Realizacja praw osób, których dane dotyczą.

Zasady powierzenia danych osobowych do przetwarzania.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich, organizacji międzynarodowych.

Pytania dotyczące audytu zgodności z RODO

Zapytaj o ofertę

Pozostaw swój namiar, a skontaktujemy się by omówić temat, w którym możemy Ci pomóc. Przedstawimy ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb.
Patrycja Powroziewicz-Wrona
Inspektor Ochrony Danych
Certyfikowany Audytor Wewnętrzny Normy ISO 27001
Wypełnij to pole
Proszę wpisać prawidłowy adres e-mail.
Wypełnij to pole
Aby kontynuować, musisz zaakceptować warunki

Szukasz konkretnej usługi?

Zaczynamy od audytu ale możemy również opracować dokumentację ODO, przeprowadzić szkolenie, lub po prostu udzielić konsultacji RODO