Indywidualne szkolenia z ochrony danych osobowych zgodne z RODO dla Ciebie i Twoich pracowników

Oferujemy Szkolenia w zakresie ochrony danych osobowych dostosowane do działalności organizacji. Szkolenia prowadzone przez naszą firmę kierowane są do wszystkich firm i instytucji przetwarzających dane osobowe. Szkolenia przeprowadzane są stacjonarnie w siedzibie klienta lub w formie wideokonferencji, w zależności od zapotrzebowania danej organizacji.

W swoim portfolio możemy pochwalić się szkoleniami wykonanymi dla administracji publicznej, jednostek oświatowych, służby zdrowia, instytucji kulturalnych, ośrodków pomocy społecznej, firm prywatnych, firm transportowych i logistycznych.

Szkolenie ochrona danych osobowych

Jednym z wielu obowiązków spoczywających na Administratorach danych jest podnoszenie świadomości osób przetwarzających dane osobowe w organizacji. Szkolenie powinno być przeprowadzane w momencie rozpoczęcia współpracy, lub zmiany stanowiska pracy. Należy pamiętać, że szkolenia powinny być systematycznie powtarzane w celu przypomnienia lub zaktualizowania wiedzy w zakresie ochrony danych osobowych.

Najczęstszą przyczyną wystąpienia naruszeń ochrony danych osobowych jest brak wiedzy i nieświadome działanie osób przetwarzających dane w organizacji. Dlatego zalecane jest by  szkolenia były wykonywane przez osoby posiadające kompetencje, z kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem w branży ochrony danych osobowych.

Znajomość zasad ochrony danych osobowych i procedur funkcjonujących w organizacji podnosi w dużym stopniu poziom zabezpieczania danych i minimalizuje ryzyko wystąpienia naruszenia.

Kto powinien uczestniczyć w szkoleniu:

Odbiorcami szkolenia są właściciele firm, osoby zarządzające organizacją, Administratorzy danych osobowych, osoby przetwarzające dane osobowe w organizacji,  osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych, osoby pełniące funkcję administratorów systemów informatycznych, pracownicy IT.

Program szkolenia ochrony danych osobowych

Geneza prawna ochrony danych osobowych.

Pojęcie danych osobowych: dane zwykłe oraz kategoria danych szczególnie chronionych.

Pojęcie przetwarzania danych osobowych.

Zasady i legalność przetwarzania danych osobowych.

Podmioty występujące w systemie ochrony danych osobowych i ich obowiązki.

Powierzenie przetwarzania danych.

Postępowaniu przy stwierdzeniu naruszenia ochrony danych.

Przykłady naruszeń ochrony danych/incydentów bezpieczeństwa informacji.

Realizacja obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 i 14 RODO.

Bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych przy wykonywaniu pracy stacjonarnej i zdalnej.

Dokumentacja ochrony danych osobowych.

Studium przypadków.

Pytania dotyczące szkolenia ochrony danych osobowych

Praca zdalna a ochrona danych osobowych

Praca zdalna to nie tylko wygoda i elastyczność, ale także nowe wyzwania i obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych. Aby pracować zdalnie, trzeba dostosować się do nowych przepisów, które wprowadzają dodatkowe wymogi i procedury w tym zakresie. Trzeba także zabezpieczyć swoje dane i dane swoich klientów przed zagrożeniami związanymi z pracą zdalną.

Szkolenie jest adresowane do osób, które:

  • pracują zdalnie lub zarządzają zespołami pracującymi zdalnie
  • są odpowiedzialne za przetwarzanie i ochronę danych osobowych w swojej organizacji
  • chcą poznać nowe przepisy i wymogi dotyczące pracy zdalnej i ochrony danych osobowych
  • chcą zwiększyć swoją świadomość i kompetencje w zakresie bezpieczeństwa i zgodności danych osobowych w pracy zdalnej

Szkolenie nie wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych, ale zakłada podstawową znajomość RODO i innych przepisów związanych z ochroną danych osobowych.

Praca zdalna a ochrony danych osobowych

Przepisy prawa w zakresie pracy zdalnej.

Miejsce wykonywania pracy zdalnej.

Bezpieczeństwo pracy zdalnej.

Postępowaniu przy stwierdzeniu naruszenia ochrony danych.

Przykłady zagrożeń lub incydentów związanych z ochroną danych osobowych.

Procedury ochrony danych osobowych w ramach pracy zdalnej.

Monitorowanie i kontrolowanie pracy zdalnej w organizacji.

Pytania dotyczące Szkolenia praca zdalna a ochrona danych osobowych

Zapytaj o ofertę

Pozostaw swój namiar, a skontaktujemy się by omówić temat, w którym możemy Ci pomóc. Przedstawimy ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb.
Patrycja Powroziewicz-Wrona
Inspektor Ochrony Danych
Certyfikowany Audytor Wewnętrzny Normy ISO 27001
Wypełnij to pole
Proszę wpisać prawidłowy adres e-mail.
Wypełnij to pole
Aby kontynuować, musisz zaakceptować warunki

Szukasz innej formy szkolenia?

Nie ma sprawy! Oferujemy szereg dedykowanych szkoleń w formie e-learningu. Szkolenie w dogodnym miejscu i czasie.