Europejski podręcznik: Nauczanie o ochronie prywatności w szkołach

Bezpieczeństwo informacjiOświata

Książkę przygotowano w ramach projektu “Wprowadzenie kwestii związanych z ochroną danych i prywatnością do szkół w Unii Europejskiej” (ang. “Introducing dAta pRoteCtion AnD privacy issuEs at schoolS in the European Union”, ARCADES), realizowanego między listopadem 2014 r. a majem 2015 r. i współfinansowanego przez Unię Europejską. Książka stanowi rezultat wspólnych wysiłków partnerów projektu – Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO), Rzecznika Informacji Republiki Słowenii (IPRS), Krajowego Organu Ochrony Danych i Wolności Informacji (NAIH, Węgry) oraz Grupy Badawczej ds. Prawa, Nauki, Technologii i Społeczeństwa (LSTS) na Vrije Universiteit Brussel (VUB).

Kiedy zaczynaliśmy pracę nad projektem ARCADES, postawiliśmy sobie za cel stworzenie materiałów praktycznych dla szkół i nauczycieli, które pomogłyby im w nauczaniu młodych ludzi o potrzebie ochrony ich prywatności w sposób interesujący, a jednocześnie skuteczny. Jesteśmy przekonani, że wiedza dotycząca ochrony danych osobowych i prywatności oraz bezpiecznego korzystania z internetu powinna stanowić ważny element edukacji szkolnej. Niniejsza publikacja jest więc zbiorem praktycznych wytycznych dotyczących nauczania o ochronie danych i prywatności w szkołach, napisała we wstępie do publikacji dr Edyta Bielak-Jomaa, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Poradnik oferuje praktyczne wskazówki oraz narzędzia do nauczania dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół w Europie o ochronie danych osobowych i prywatności. W jasny i przystępny sposób porusza on kwestie takie jak prawa podmiotowe osób, których dane dotyczą, bezpieczeństwo cyfrowe, tożsamość cyfrowa, reklama behawioralna, cyberbullying czy kontrola rodzicielska. Nauczyciele i eksperci w zakresie edukacji znajdą w tym poradniku nie tylko precyzyjnie wyjaśnione kluczowe zagadnienia, ale również pomysły do dyskusji, ćwiczenia oraz przydatne wskazówki, dostosowane do różnych kategorii wiekowych i poziomów nauczania, jak również wyróżnione plany lekcji – nagrodzone w ramach konkursów organizowanych przez partnerów projektu ARCADES.

Ekspertom w dziedzinie ochrony danych osobowych i prywatności, w tym organom ochrony danych w Unii Europejskiej, poradnik oferuje nowe metody nauczania o prywatności oraz – bardziej ogólnie – podnoszenia wśród dzieci i młodzieży świadomości w tym zakresie. Poradnik zawiera także: Mini-Kartę Praw do Prywatności i Ochrony Danych Osobowych, słowniczek oraz przydatne źródła.

Podręcznik nauczyciela oraz Mini-Karta objęte są międzynarodową licencją Creative Commons Attribution 4.0, zachęcamy więc do swobodnego korzystania z prezentowanych w niniejszej publikacji treści.

Publikacja została przygotowana w języku angielskim i przetłumaczona na język polski, węgierski słoweński. Polską wersję książki znajdą Państwo poniżej, inne wersje językowe dostępne są także na stronie projektu ARCADES.

Europejski podręcznik: Nauczanie o ochronie prywatności w szkołach

źródło: giodo.gov.pl

Oceń artykuł
Poprzedni wpis
Komunika GIODO w sprawie rejestracji Kart PRE-PAID
Następny wpis
Co na Twój temat wie Twój telefon komórkowy?

Zrób krok naprzód.
Zapytaj o współpracę