GIODO sprawdzi przetwarzanie danych przez komorników.

Bezpieczeństwo informacji

Ponieważ sprawa masowego pobierania przez komorników danych z Rejestru PESEL budzi ogromne społeczne zainteresowanie, GIODO zbada postępowanie wybranych kancelarii.

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) podejmuje wszelkie możliwe działania, by wyjaśnić zaistniałą sytuację i mieć przekonanie, że dane osobowe Polaków są właściwie chronione.

Brał m.in. udział w spotkaniu zorganizowanym 30 sierpnia 2016 r. przez Annę Streżyńską, Minister Cyfryzacji, w którym uczestniczyli również przedstawiciele Krajowej Rady Komorniczej, Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Związku Banków Polskich. Z przedstawionych na nim wyjaśnień wynika, że obecnie nie ma informacji, które wskazywałyby, że doszło do udostępnienia danych z Rejestru PESEL osobom nieuprawnionym (https://mc.gov.pl/aktualnosci/nie-ma-zagrozenia-dla-obywateli).

Uwzględniając jednak wagę sprawy i ogromne społeczne zainteresowanie, jakie ona budzi, GIODO zbada legalność pobierania przez kancelarie komornicze danych z Rejestru PESEL oraz kwestie ich zabezpieczeń. Będzie też w stałym kontakcie ze wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w wyjaśnienie sytuacji.

GIODO, po przeprowadzeniu stosownych czynności, o ich wynikach poinformuje prokuraturę oraz inne uprawnione podmioty, m.in. Ministra Cyfryzacji jako administratora danych zgromadzonych w Rejestrze PESEL i Krajową Radę Komorniczą. Informacje na ten temat zostaną zamieszczone również na stronie internetowej GIODO.

Na obecnym etapie postępowania kierowanie skarg lub pytań do GIODO wydaje się przedwczesne.

GIODO przypomina, że osoby zaniepokojone możliwością niezgodnego z prawem wykorzystania ich danych osobowych mogą, korzystając z prawa do kontroli swoich danych, co każdemu gwarantuje ustawa o ochronie danych osobowych (art. 32):

  • wystąpić do Ministra Cyfryzacji, który jest administratorem danych zgromadzonych w Rejestrze PESEL, z wnioskiem o przekazanie informacji o podmiotach, które miały dostęp do ich danych,
  • zweryfikować, czy podmioty te udostępniały pozyskane dane innym odbiorcom, kierując do nich stosowne wnioski.

Pomocne w realizacji powyższych uprawnień są informacje dostępne pod poniższymi linkami:

https://mc.gov.pl/aktualnosci/co-sie-stalo-z-baza-pesel

https://mc.gov.pl/aktualnosci/baza-pesel-pytania-i-odpowiedzi

Osoby, które podejrzewają, że ich dane zostały wykorzystane w sposób naruszający przepisy karne, mogą złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa bezpośrednio do organów ścigania.

źródło: giodo.gov.pl

Oceń artykuł
Poprzedni wpis
Co na Twój temat wie Twój telefon komórkowy?
Następny wpis
Uwaga – na korespondencje z „Kancelarii Liberty”, „Bądźmy Legalni” i „Legalni z prawem”

Zrób krok naprzód.
Zapytaj o współpracę