Korzystanie z wizerunku pracowników a przepisy o ochronie danych osobowych

Czy wykorzystanie wizerunku pracowników narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych? Czy pracodawca ma prawo korzystać z wizerunku swoich pracowników do celów marketingowych lub innych?

Kodeks Pracy w art. 221 definiuje zakres danych jakie pracodawca ma prawo uzyskać od pracownika. Są to m. in.: imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, wykształcenie. W szczególnych przypadkach może żądać podania innych danych. Kodeks nie definiuje jednak zdjęcia jako elementu którym pracodawca może się posłużyć. Fotografię, która pozwala na identyfikację pracownika należy traktować jako “dobro osobiste”, które chroni Ustawa o Ochronie Danych Osobowych: art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 922).

Obecnie powszechnie stosowaną praktyką jest umieszczanie wizerunku pracowników internecie – stopkach e-mail, witrynach internetowych a nawet w szeroko pojętej reklamie (radio, telewizja). Podobna sytuacja dotyczy umieszczania na witrynach internetowych w tzw. “testimonials” wizerunku i danych kontrahentów, którzy niejako reklamują naszą firmę poprzez rekomendacje.

W obu tych przypadkach pracodawca/usługodawca winien uzyskać zgodnę na rozpowszechnianie wizerunku na piśmie. Natomiast jeśli dotyczy to bezpośrednio reklamy owa zgoda powinna zawierać również zakres i cel rozpowszechniania wizerunku.

Nieco inaczej wygląda sprawa gdy wizerunek prezentowany jest tylko i wyłącznie wewnątrz firmy a dostęp do niego mają tylko osoby zatrudnione w niej z wyłączeniem np. klientów firmy. Wtedy nie jest to traktowane jako rozpowszechnianie wizerunku i zgoda nie jest wymagana.

Pracodawca powinien uwzględnić cel udostępniania wizerunku pracowników. Dzięki temu nie narazi się na nadużycia prawa podmiotowego tj. ochrona dóbr osobistych.

Podobne wpisy

Menu

Sprawdź czy Twoja firma powinna mieć wdrożony System ochrony danych osobowych.

Odpowiedź na kilka krótkich pytań, dowiesz się czy musisz spełnić wymagania wynikające z zapisów Ustawy o ochronie danych osobowych.