Reforma unijnego prawa ochrony danych osobowych spowoduje zmiany w polskim porządku prawnym – wskazuje GIODO.

Prace nad unijnym rozporządzeniem dotyczącym ochrony danych osobowych weszły obecnie w fazę trilogu, czyli trójstronnych uzgodnień między Parlamentem Europejskim, Komisją Europejską i Radą Unii Europejskiej. Wszystko wskazuje więc na to, że wkrótce mogą zostać uchwalone i po dwuletnim okresie vacatio legis zaczną obowiązywać we wszystkich państwach UE bezpośrednio.

Nie oznacza to jednak, że w polskich przepisach prawa nie trzeba będzie dokonać istotnych zmian – wskazywała dr Edyta Bielak-Jomaa, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) w czasie spotkania z mediami zorganizowanego 18 września 2015 r. w przerwie odbywającej się w Warszawie konferencji naukowej „Nowe ramy prawne ochrony danych w UE. Wyzwania dla Polski”. Jak mówiła, nowego uregulowania będą wymagały m.in. kwestie proceduralne, status i kompetencje organów ds. ochrony danych osobowych. Jednak w opinii GIODO, największym wyzwaniem na najbliższy okres jest zidentyfikowanie wszystkich przepisów szczególnych wymagających zmian.

Zmiany przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych odczują zarówno konsumenci, jak i przedsiębiorcy. Nasze dane osobowe będą bowiem lepiej chronione, zaś podmioty, które je przetwarzają, będą musiały dbać o nie z większą troską i odpowiedzialnością, gdyż za naruszenie przepisów będą groziły wysokie kary finansowe nakładane bezpośrednio przez GIODO.

Zaznaczyć jednak należy, że projektowane unijne przepisy dla przedsiębiorców oznaczają również ułatwienia. Szczególnie istotne jest ich ujednolicenie w zakresie prawa materialnego,, ponieważ wiele podmiotów prowadzi działalność biznesową w kilku państwach jednocześnie. Stąd przedsiębiorcy muszą znać obowiązujące w nich przepisy, i się do nich dostosowywać – wyjaśniał minister Andrzej Lewiński, zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych goszczący z okazji konferencji radiowej Jedynce. Podkreślał, że przez ostatnie 20 lat świat bardzo się zmienił. Globalizacja i cyfryzacja wielu obszarów powodują, że nowe regulacje są niezbędne.

O szczegóły unijnej reformy dziennikarze pytali też biorących udział w warszawskim spotkaniu ekspertów, m.in. Michała Boniego, posła do Parlamentu Europejskiego.

źródło: www.giodo.gov.pl

Podobne wpisy

Menu

Sprawdź czy Twoja firma powinna mieć wdrożony System ochrony danych osobowych.

Odpowiedź na kilka krótkich pytań, dowiesz się czy musisz spełnić wymagania wynikające z zapisów Ustawy o ochronie danych osobowych.