Inspektorzy ochrony danych

Status IOD w organizacji powinien zapewniać mu niezależność, bezpieczeństwo i odpowiednie zasoby do wykonywania swoich zadań. Niektóre z wymogów dotyczących statusu IOD to:

  • podleganie bezpośrednio najwyższemu kierownictwu administratora lub podmiotu przetwarzającego;
  • niepełnienie innych zadań i obowiązków, które mogłyby powodować konflikt interesów;
  • nieotrzymywanie instrukcji co do wykonywania zadań związanych z ochroną danych;
  • nieodwoływanie i niekaranie IOD za wykonywanie jego zadań;
  • zachowanie tajemnicy lub poufności co do wykonywania zadań przez IOD;
  • zapewnienie niezbędnych zasobów, takich jak czas, finanse, infrastruktura, personel, szkolenia, itp.
  • udział IOD we wszystkich zagadnieniach związanych z ochroną danych osobowych;
  • współpraca IOD z organem nadzorczym, czyli Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Oceń artykuł
Poprzedni artykuł
Jakie kwalifikacje powinna mieć osoba na stanowisko Inspektora ochrony danych?
Następny artykuł
Jak zapobiec konfliktowi interesów w przypadku wykonywania funkcji IOD?