Jakie kwalifikacje powinna mieć osoba na stanowisko Inspektora ochrony danych?

Inspektorzy ochrony danych

Osoba na stanowisko Inspektora ochrony danych (IOD) powinna mieć odpowiednie kwalifikacje zawodowe, w szczególności wiedzę fachową na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych osobowych oraz umiejętność wypełniania zadań, o których mowa w art. 39 RODO. Niektóre z kwalifikacji, które są pożądane lub wymagane dla IOD, to:

• znajomość krajowych i europejskich przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, zwłaszcza RODO;
• znajomość profilu działalności administratora danych osobowych i podmiotu przetwarzającego oraz związanych z tym wymogów prawnych, specyfiki i potrzeb;
• znajomość metod przetwarzania i wymiany danych oraz środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ich bezpieczeństwo;
• umiejętność komunikacji, negocjacji i mediacji z administratorami, podmiotami przetwarzającymi, osobami, których dane dotyczą, i organem nadzorczym;
• umiejętność udzielania porad i informacji osobom, których dane dotyczą, o ich prawach i sposobach ich realizacji;
• wiedza informatyczna, orientacja w technologiach wykorzystywanych w zakresie przetwarzania danych osobowych;

Oceń artykuł
Poprzedni artykuł
Kto musi powołać IOD?
Następny artykuł
Jaki powinien być status IOD w organizacji?