Przepisy dotyczące przedsiębiorstw i organizacji

Nagranie z monitoringu wizyjnego może być udostępnione osobom, których dane osobowe są na nim widoczne, lub osobom trzecim, które mają prawnie uzasadniony interes w uzyskaniu takiego nagrania np. policji, prokuraturze, sądom, ubezpieczycielom. Jednak forma udostępnienia nagrania zależy od tego, czy na nim są widoczne inne osoby, których dane osobowe należy chronić. W takim przypadku, należy zastosować odpowiednie środki, aby nie ujawnić ich tożsamości, np. zmazując ich twarze lub głosy. Udostępnianie nagrań z monitoringu podlega przepisom RODO i wymaga spełnienia określonych warunków i obowiązków przez administratora danych osobowych, który prowadzi monitoring wizyjny.

Oceń artykuł
Poprzedni artykuł
Czy RODO dotyczy mojej firmy?