Co należy zrobić w przypadku naruszenia ochrony danych?

Administrator

W przypadku podejrzenia naruszenia zasad bezpieczeństwa danych osobowych lub naruszenia zabezpieczeń stosowanych przez Administratora, osoba która jako pierwsza stwierdziła naruszenie lub możliwość naruszenia powinna niezwłocznie zawiadomić o zdarzeniu Inspektora ochrony danych, Administratora oraz w przypadku naruszenia związanego z systemem informatycznym, Administratora systemu informatycznego.

Zanim jednak zostaną podjęte pierwsze decyzje, należy zrobić wszystko, aby usunąć skutki naruszenia. Zareagować powinna już osoba, która wykryje naruszenie. W momencie stwierdzenia naruszenia ochrony danych należy zwrócić uwagę na:

  • miejsce naruszenia,
  • datę wykrycia oraz datę wystąpienia naruszenia,
  • działania podjęte tuż po wykryciu naruszenia,
  • liczbę osób, które zostały dotknięte naruszeniem,
  • zakres danych osobowych,
  • kategorie i ilość dokumentów/plików.

Każdy incydent powinien być zarejestrowany w Rejestrze naruszenia ochrony danych, opisany w Dokumentacji naruszenia ochrony danych oraz przeanalizowane pod kątem:

  • konsekwencji jakie może ponieś osoba poszkodowana,
  • obowiązku zgłoszenia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Oceń artykuł
Poprzedni artykuł
Kiedy należy dokonać oceny skutków dla ochrony danych?
Następny artykuł
Obowiązki administratora danych